ครูธวัชชัย พุทธโธ ยินดีต้อนรับ :> เราจะไม่รู้คุณค่าของ ‪#‎ความสบาย‬ หากไม่เคยเจอ "ความลำบาก" มาก่อน เราจะไม่รู้คุณค่าของ ‪#‎ความสุข‬ หากไม่เคยเจอ "ความทุกข์" มาก่อน ~!!


ซอฟแวร์ คือ
(Softwareซอฟต์แวร์ คือ ชุดคำสั่ง เป็นโปรแกรม สั่งการให้ (hardware) ฮาร์ดแวร์ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำงานตามการออกแบบต่างๆ ที่เราไม่สามารถจับต้องได้ สามารถติดตั้งและลงโปรแกรมซอฟแวร์ โดยการเก็บข้อมูลไว้บนฮาร์ดดิส (Harddisk) ของคอมพิวเตอร์ ที่เรียกการใช้งานตาม Path ที่เก็บของข้อมูล

ประเภทของ ซอฟแวร์ แบ่งออกได้ดังนี้

1. (System Software) ซอฟต์แวร์ระบบ จะใช้ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ทั้งหมด แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
  • Operating System
  • Source Code
  •  Utility Program
  •  Diagonostic Program
2. (Application Software) ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ที่จัดทำขึ้นจากบริษัทใด บริษัทหนึ่ง ที่ออกแบบและสร้างโดยผู้เชี่ยวชาญขององค์กรนั้นๆ และใช้งานได้เพียงองค์กรเดียวโดยเฉพาะ เช่น โปรแกรมบัญชี เป็นต้น
3. (Package Software) โปรแกรมสำเร็จรูป  ซอฟต์แวร์ ทั่วๆไป ที่ใช้ในออฟฟิตหรือสำนักงาน และสามารถอัพเดทเวอร์ชั่นได้เรื่อยๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น