ครูธวัชชัย พุทธโธ ยินดีต้อนรับ :> เราจะไม่รู้คุณค่าของ ‪#‎ความสบาย‬ หากไม่เคยเจอ "ความลำบาก" มาก่อน เราจะไม่รู้คุณค่าของ ‪#‎ความสุข‬ หากไม่เคยเจอ "ความทุกข์" มาก่อน ~!!

แผนการสอน

แผนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์


pass:tawatchai


อาเซียน

ลำดับระดับชั้นรายวิชาดาวน์โหลด
ป.1แผนฯอาเซียนดาวน์โหลด

ป.2แผนฯอาเซียนดาวน์โหลด

ป.3แผนฯอาเซียนดาวน์โหลด

ป.4แผนฯอาเซียนดาวน์โหลด

ป.5แผนฯอาเซียนดาวน์โหลด

ป.6แผนฯอาเซียนดาวน์โหลด

ม.1แผนฯอาเซียนดาวน์โหลด

ม.2แผนฯอาเซียนดาวน์โหลด

ม.3แผนฯอาเซียนดาวน์โหลด

ม.4-6แผนฯอาเซียนดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 1

ลำดับระดับชั้นรายวิชาดาวน์โหลด
ม.1ภาษาไทย - หลักภาษาดาวน์โหลด

ม.1ภาษาไทย - วรรณคดีดาวน์โหลด

ม.1ภาษาอังกฤษดาวน์โหลด

ม.1คู่มือ Focus on Readingดาวน์โหลด

ม.1หน้าที่พลเมืองดาวน์โหลด

ม.1คณิตศาสตร์ เล่ม 1ดาวน์โหลด

ม.1คณิตศาสตร์ เล่ม 2ดาวน์โหลด

ม.1วิทยาศาสตร์ เล่ม 1ดาวน์โหลด

ม.1วิทยาศาสตร์ เล่ม 2ดาวน์โหลด

ม.1เศรษฐศาสตร์ดาวน์โหลด

ม.1เทคโนฯดาวน์โหลด

ม.1ประวัติศาสตร์ดาวน์โหลด

ม.1ภูมิศาสตร์ดาวน์โหลด

ม.1พระพุทธศาสนาดาวน์โหลด

ม.1สุขศึกษาดาวน์โหลด

ม.1ทัศนศิลป์ดาวน์โหลด

ม.1ดนตรี - นาฏศิลป์ดาวน์โหลด

ม.1การงานอาชีพฯดาวน์โหลด

ม.1อาเซียนฯดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 2

ลำดับระดับชั้นรายวิชาดาวน์โหลด
ม.2ภาษาไทย - หลักภาษาดาวน์โหลด

ม.2ภาษาไทย - วรรณคดีดาวน์โหลด

ม.2ภาษาอังกฤษดาวน์โหลด

ม.2คู่มือ Focus on Readingดาวน์โหลด

ม.2หน้าที่พลเมืองดาวน์โหลด

ม.2คณิตศาสตร์ เล่ม 1ดาวน์โหลด

ม.2คณิตศาสตร์ เล่ม 2ดาวน์โหลด

ม.2วิทยาศาสตร์ เล่ม 1ดาวน์โหลด

ม.2วิทยาศาสตร์ เล่ม 2ดาวน์โหลด

ม.2เศรษฐศาสตร์ดาวน์โหลด

ม.2เทคโนฯดาวน์โหลด

ม.2ประวัติศาสตร์ดาวน์โหลด

ม.2ภูมิศาสตร์ดาวน์โหลด

ม.2พระพุทธศาสนาดาวน์โหลด

ม.2สุขศึกษาดาวน์โหลด

ม.2ทัศนศิลป์ดาวน์โหลด

ม.2ดนตรี - นาฏศิลป์ดาวน์โหลด

ม.2การงานอาชีพฯดาวน์โหลด

ม.2อาเซียนฯดาวน์โหลด

มัธยมศึกษาปีที่ 3

ลำดับระดับชั้นรายวิชาดาวน์โหลด
ม.3ภาษาไทย - หลักภาษาดาวน์โหลด

ม.3ภาษาไทย - วรรณคดีดาวน์โหลด

ม.3ภาษาอังกฤษดาวน์โหลด

ม.3คู่มือ Focus on Readingดาวน์โหลด

ม.3หน้าที่พลเมืองดาวน์โหลด

ม.3คณิตศาสตร์ เล่ม 1ดาวน์โหลด

ม.3คณิตศาสตร์ เล่ม 2ดาวน์โหลด

ม.3วิทยาศาสตร์ เล่ม 1ดาวน์โหลด

ม.3วิทยาศาสตร์ เล่ม 2ดาวน์โหลด

ม.3เศรษฐศาสตร์ดาวน์โหลด

ม.3เทคโนฯดาวน์โหลด

ม.3ประวัติศาสตร์ดาวน์โหลด

ม.3ภูมิศาสตร์ดาวน์โหลด

ม.3พระพุทธศาสนาดาวน์โหลด

ม.3สุขศึกษาดาวน์โหลด

ม.3ทัศนศิลป์ดาวน์โหลด

ม.3ดนตรี - นาฏศิลป์ดาวน์โหลด

ม.3การงานอาชีพฯดาวน์โหลด

ม.3อาเซียนฯดาวน์โหลด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น